Stan organizacyjny - r. miasta Poznań (spółdzielnie)